ไหว รถใช ธูปกี ดอก

การไหว้แม่ย่านางรถและคำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ ใครมีรถควรอ่านให้ดี. จำนวนธูปที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์. คาถาไหว้แม่ย่านางรถ ช่วยปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย. จุดธูปไหว้อะไร ใช้กี่ดอก? โดย อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่. กราบนี่สิของจริง!! วิธีการกราบไหว้ "แม่ย่านางรถ" ให้ถูกต้อง!! ยิ่ง .... จุดธูปกี่ดอก บอกอะไรเราบ้าง.. และต้องทำอย่างไรจึงจะถูกวิธีจริงๆ. คนมีรถควรรู้!!! ขับแล้วรวย…การไหว้แม่ย่านางรถ และท่องคำถวายของไหว้ ...